U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Schrijvers over 'leven na de dood' 

Hieronder volgt een lijst met titels van boeken met als thema 'leven na de dood'. Het pretendeert zeker geen volledig overzicht te zijn. Wel laat het een bepaalde ontwikkeling zien: was het oudste en meest invloedrijke boek (Dante) geschreven door een briljante dichter, en de paar beroemde boeken in de eeuwen daarna vaak door bekende wetenschappers - in de 19e, tot halverwege de 20e eeuw veranderde dat. Toen waren het vooral de mediums uit de spiritualistische beweging die romans en verslagen schreven over leven na de dood. Ook uit theosofische hoek en van de antroposofische kant (Rudolf Steiner) kwam men met theorieën, later (vanaf jaren 60 vorige eeuw) viel het onder 'new age' of 'moderne spiritualiteit'. Tegenwoordig trekken de verslagen van mensen met een bijna-dood-ervaring de meeste aandacht (zie ook de talloze filmpjes op youtube...). 

Daarnaast zorgden wetenschappelijke ontdekkingen sinds de jaren 60 van de vorige eeuw voor een sterk uitbreidende groep mensen die op tijd gereanimeerd konden worden, en zo als het ware terug kwamen uit de dood. Zo'n 10% bleek daar heldere herinneringen aan te hebben, die leidden tot een aantal uitvoerige en gedetailleerde onderzoeken van artsen en andere wetenschappers. Pioniers waren Elisabeth Kübler Ross en Raymond Moody.

Een andere categorie vormen de therapeuten die met hypnose werken, en zich soms specialiseren op het herbeleven van ervaringen tussen de levens in. Dit levert een schat aan nieuwe ervaringen op - zie Dolores Cannon en Michael Newton. 

Als er meer informatie over het betreffende boek te lezen valt, is dat te vinden door op de naam te klikken.

 

Giotto, DanteGiotto, Dante1265 / 1321 DANTE ALIGHIERI, Italië (studeerde letteren, natuurwetenschappen, tekenkunst, filosofie en theologie (Parijs) – 'De goddelijke komedie' (Ned.uitgave 1993, vert.Christinus Kops O.F.M. uitgeverij Pelckmans) 

 

E SwedenborgE Swedenborg1688 / 1772 EMANUEL SWEDENBORG, Zweden (studeerde natuurwetenschappen, filosofie, letteren fysiologie, anatomie, Hebreeuws; wetenschapper en ziener) –  'Hemel en hel, en over hetgeen er werd gehoord en gezien' (Ned. uitgave 2001, uitg. Swedenborg Genootschap)

 

J. LorberJ. Lorber1800 / 1864 JAKOB LORBER, Oostenrijk (musicus, schrijver, medium) – 'Bisschop Martinus, de ontwikkeling van een ziel aan gene zijde'; en 'van de hel tot de hemel '(2 delen); en 'Over de drempel van de dood' (uitg.Schors, Amsterdam)

 

1819 / 1894  LOUIS FIGUIER, Frankrijk (studeerde scheikunde, schreef vele alg. wetenschappelijke werken) – 'Leven na sterven; het toekomstig leven volgens de wetenschap beschouwd' (Ned. uitgave 2e druk 1873)

 

1823 /1899 EMMA HARDINGE BRITTENEngeland, actrice; emigreerde naar Amerika en werd spiritualiste, gaf een paar jaar maandblad uit, schreef, publiceerde en reisde het land door voor lezingen en demonstraties als medium. Schreef o.a. 'Modern American Spiritualism' een uitvoerige geschiedenis van de eerste 20 jaar van de beweging.

 

1849 / 1931 ROBERT JAMES LEES, Engeland (spiritualisme, medium, journalist) - Through the Mists (1898)/Door de nevelen (2013), The Life Elysian (1905), en The Gate of Heaven (1910)

 

 

1876 / 1944 JOHANNES GREBER, Duitsland/VS (spiritualisme, studeerde theologie, RK priester, vertaler Nieuwe Testament) – Omgang met Gods geestenwereld (autobiografie, korte samenvatting hemelen, uitg. Synthese 1987, 4e herziene druk 2007)

 

1896 / 1986 ANTHONY BORGIA, Engeland  (spiritualisme-medium; studeerde muziek, paranormale wetenschap) – Het leven in de ongeziene wereld

 

 

1898 / 1952 JOZEF RULOF, Nederland (medium, schilder, schrijver) – Een blik in het hiernamaals

 

 

 

1906 / 1975 W.A.H. MULDER-SCHALEKAMP, Nederland (spiritualisme-medium) – EMED Zijn leven aan Gene Zijde (uitg.Strengholt's boeken, 1971, 4e druk 1985

 

 

 

… / … ATEM, Nederland, Australië (componiste) - Over het leven na de dood, Jonathan en Eron (1986 (eerste deel af in 1951) uitg. Kairos/Atem)

 

     ... / ...    LOES VAN LOON, Nederland (medium) - Door licht verbonden (2009, uitg. Petiet, Barchem)

 

1926 / 2004 ELISABETH KÜBLER-ROSS, VS (studeerde medicijnen, psychiatrie, thanatologie – autoriteit gebied van het onderzoek naar sterven en dood) – over de dood en het leven daarna (3 lezingen 1977/1982, Ambo)

 

 1931 / 2016 MICHAEL NEWTON, VS (hypno-therapeut; richtte zich op het bestaan 'tussen de levens in', en schreef de bestsellers 'de zielenreis' en 'de zielsbestemming'. Richtte het opleidingscentrum 'Newton Institute' op - een verzameling case-studies is te vinden in 'herinneringen van na de dood'. 

 

1931 / 2014 DOLORES CANNON, VS (hypno-therapeute, gespecialiseerd in regressie- en reïncarnatietherapie dmv hypnose) - Voorbij de dood, hoe het leven verder gaat (uitg. Astarte, 2005)

 

 

1942  /  …  HANS STOLP, Nederland (theoloog, esoterie) -  Wat gebeurt er als je dood gaat (uitg. AnkhHermes, 2013)

 

 

1944  / …  RAYMOND A. MOODY, VS (psychiater, filosoof, introduceerde 1975 term 'bijna-dood-ervaringen') - De tunnel en het licht (1988, Bruna Uitg)

 

 

1953 / …  EBEN ALEXANDER, VS (neurochirurg) Na dit leven (Bruna Uitgevers B.V., 2013 (verslag BDE 2008)

 

 

 

Lynn Vincent ghostwriterLynn Vincent ghostwriter1968 / … TED BURPO, VS (predikant)/ LYNN VINCENT - De jongen die in de hemel was (2010, over zoon Colton Burpo, met BDE op 3-jarige leeftijd – verfilmd 2014 'Heaven is for real')

 

 

 

Annie KaganAnnie Kagan

  

.... / ...  ANNIE KAGAN, VS - Berichten uit het hiernamaals van Billy : hoe mijn probleembroer bewees dat er leven na de dood is - 1e (Ned) druk 2015, Engelse 1e uitgave 2013 - over contact met broer, die zijn ervaringen beschrijft richting eenwording met het universum.

 

 Naar Dante 'de Goddelijke komedie' >