U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Selectie van teksten over engelen in Openbaringen: 

 

Het laatste bijbelboek van het Nieuwe Testament, ‘Openbaringen’ staat vol met visioenen. Engelen maken daar een belangrijk deel van uit, en worden maar liefst 77x genoemd in deze 22 hoofdstukken – te veel om hier allemaal te noteren. Een paar opvallende:

 

Rembrandt, LouvreRembrandt, LouvreOpenbaringen 1:1 (aanhef)  Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn ENGEL deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.

 

Hier volgt een verwijzing naar ‘engelen van de 7 gemeenten’ die vervolgens één voor één worden aangesproken. Het kan zijn, dat het idee bestond dat iedere gemeente een eigen beschermengel had:

Openbaringen 1:20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de ENGELEN van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

 

iconenmuseum Kampeniconenmuseum KampenHet beeld van God op een troon in de hemel met de engelen om hem heen die niets anders deden dan lof zingen was sinds de profeten algemeen:

Openbaringen 5: 11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal ENGELEN rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden.

 

Hemelse hierarchieënHemelse hierarchieënOpenbaringen 7: 11  Alle ENGELEN stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

 

Openbaringen 10:1-4  Ik zag een andere machtige ENGEL uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donder­­slagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’

 

Senlis, FrankrijkSenlis, FrankrijkHet thema van aartsengel Michaël en de draak is als beeld van de strijd tussen goed en kwaad altijd belangrijk geweest:

Openbaringen 12: 7-9  Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

 

Engelen willen niet ‘aanbeden’ worden… in de geschiedenis is vooral bij het protestantisme ‘aanbidden’ vereenzelvigd met ‘contact hebben’ en is deze tekst gebruikt om engelen uit de geloofssfeer te verwijderen:

Openbaringen 22: 8,9  Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de ENGEL die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’

 

Naar engelen-teksten in Oude Testament, de inleiding ->