U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

BIJBELTEKSTEN UIT HET OUDE TESTAMENT WAARIN SPRAKE IS VAN ENGELEN

 

Het eerste – en veruit grootste deel van de christelijke bijbel is woordelijk en in zijn geheel overgenomen uit de Joodse heilige boeken. De eerste vijf ervan vormen de ‘Pentateuch' (ongeveer  van 3000-2400 jaar oud) - in de joodse traditie 'Thora' geheten. Die boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Dan worden de 'eerste profeten' onderscheiden: Jozua, Richteren (in de RK traditie 'Rechters') 1 en 2 Samuël en 1 en 2 Koningen (ongeveer van 3000 - 2400 jaar oud). 

Vervolgens de 'latere profeten' (zo'n 2700 tot 2300 jaar oud): Amos, Jesaja, Hosea, Micha, Sefanja, Nahum, Habakuk, Jeremia, Ezechiël, Maleachi, Zacharia, Haggaï, Obadja, Jona, Joël.

Tenslotte de 'geschriften' die, de Psalmen uitgezonderd, het laatst geschreven zijn (ongeveer 2550 - 2200 jaar oud): Klaagliederen, Spreuken, Hooglied, Ruth, Job, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Prediker, Psalmen, Daniël en Ester.

Dan zijn er ook nog de Deuterocanonieke- of Apocriefe boeken (van ongeveer 2300 tot 2050 jaar oud) : Sirach, Tobit, 1 en 2 Makkabeeën, Baruch, Judit en Wijsheid. Teksten uit deze boeken staan (nog) niet op deze website.  

In de opsomming van teksten houd ik de christelijke traditionele volgorde van Bijbelboeken aan, en voeg per boek nog wat relevante informatie toe. Zoek je teksten uit een bepaald bijbelboek, dan kan je hieronder of bovenaan klikken. Wil je ze allemáál lezen, dan kan je helemaal onderaan zo doorklikken. 

teksten over engelen in het Oude Testament in de boeken:

Genesis

Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuel

1 en 2 Koningen

1 en 2 Kronieken

Ezra, Nehemia, Esther, Job

Psalmen

Spreuken, Prediker, Hooglied

Jesaja, Jeremia, Klaagliederen

Ezechiël,

Daniël

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

naar de engelenteksten in Genesis ->