U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

INLEIDING 

Engelen - geschiedenis?

Een 'engelen-geschiedenis'?? Waar hebben we het dan over? Elke wetenschapper zou zeggen: over menselijke denkbeelden, gebaseerd op een niet-bestaand, of tenminste onbewijsbaar fenomeen. Maar wat, als je (zoals ik) er ook nog van overtuigd bent dat engelen wel degelijk echt bestaan? Dan is dat op zijn minst lastig te combineren, maar het maakt zo'n geschiedenis ook extra interessant. 

Malcolm Godwin worstelt in zijn standaardwerk ‘Engelen, een bedreigde soort’ met hetzelfde probleem. Hier dikt hij de historisch-wetenschappelijke benadering even extra aan:

De evolutie van het idee van een bijzonder, angeliek soort wezens, kan vanuit talloze gezichtspunten worden benaderd. In historisch opzicht zijn zij duidelijk het bastaardras dat voortkwam uit een eigenaardig Hebreeuws programma van kruisbestuiving met de oorspronkelijke Egyptische, Sumerische, Babylonische en Perzische bovennatuurlijke wezens als ingrediënten. Deze genetische interactie van ideeën bracht de uiterlijke gedaante van Gods gevleugelde boodschapper voort zoals wij hem vandaag de dag kennen. Tegen de eerste eeuw na Christus is dit in essentie joodse concept op grote schaal overgenomen door het ‘nieuwe geloof’, en zes eeuwen later ook door de moslims’.

 

Maar hij schrijft ook: ‘(ons beeld van engelen) is een voorstelling die gedurende duizenden jaren van eruditie met veel moeite is ontwikkeld, en een neerslag van legenden en angelieke kennis die werkelijk in duizenden geschriften, rollen, boeken en documenten is terug te vinden; genoeg om een grote bibliotheek van in te richten. Daarentegen zullen de stukjes bewijsmateriaal die duiden op het bestaan van zulke wezens ternauwernood een aktetas kunnen vullen. En bij nadere beschouwing lijken zelfs de kostbare, weinige aanwijzingen op visioenen en waanvoorstellingen. Toch gelooft de visionair door dik en dun dat hij de ervaringen van de Bijbelse profeten heeft gedeeld.’

 

Het belang

Een neerslag van legenden en angelieke kennis’  noemt Goldwin het. Op die manier kunnen we naar de engelen-geschiedenis kijken; het is in ieder geval de manier waarop ook ík er naar kijk. Uiteindelijk is het aan de lezer, aan jou, om te bepalen of het gaat om legenden, of om kennis. Of een mengeling… Helemaal zeker zal je het nooit weten. De engelen zouden misschien de eersten zijn om te zeggen dat het er ook niet zo precies toe doet. Trouwens, ook de ‘legenden’, de verhalen zijn van belang om te ontdekken hoe de relatie tussen engelen en mensen was en is.

Zoals C.G. Jung ooit zei ‘waarheid is, wat werkt’. Waar het engelen betreft: informatie waar je wijzer en gelukkiger van wordt. Lezen over engelen kan leuk zijn als nutteloze vrijetijdsbesteding, dan is de vraag naar waarheid al helemaal niet relevant, maar als het je erom gaat het contact te verdiepen, gebruik dan bij het lezen naast je gezonde verstand ook je hart en je intuïtie. En laat je vooral niets opdringen waardoor je het engelencontact juist kwijt dreigt te raken. Het is net als met mensen: als je veel van ze houdt wil je er graag alles over weten om nóg meer van ze te kunnen gaan houden. Maar jíj bepaalt welke informatie daarbij van belang is.

 

 

Vezelay, FrankrijkVezelay, FrankrijkEngelen en hun geschiedenis; inhoudsopgave:

Op deze website vind je een gestaag uitbreidende hoeveelheid informatie over engelen. De illustraties komen uit mijn rijke jarenlange verzameling vakantiefoto's in kerken en musea, een bibliotheek vol engelenboeken en soms ook van internet. Helaas heb ik niet goed bijgehouden waar de foto's gemaakt zijn en evt. de namen van de makers. Excuus daarvoor... Waar ik nog wel wat gegevens heb schrijf ik ze erbij.

 

De onderwerpen die momenteel aan bod komen vindt u bij de pagina-titels bovenaan; De onderwerpen tot nu toe zijn: 

Engelen en hun geschiedenis  (inleiding)

De eerste sporen  (voor-bijbelse tijden)

Engelen in de bijbel  

(alle) Bijbelteksten over engelen

Engelen in de kerk (rond reformatie)

Engelen NU  (contact)

Mensen als engelen (leven na de dood) 

Citaten