U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bijbelteksten over engelen 

Inleiding

De Bijbel is eigenlijk veel meer een bibliotheek in één band, vele verschillende boeken dus, uit verschillende tijden. De 'nieuwste' zijn nog altijd zo'n 2000 jaar oud. Misschien kan je zelfs nog beter spreken over twéé bibliotheken, het Oude- (met de Joodse heilige boeken) en het Nieuwe Testament (over Jezus). Engelen komen er heel regelmatig in voor en waren zó vanzelfsprekend dat er nergens even leuk wordt uitgelegd wát er nu eigenlijk mee bedoeld wordt. We moeten dus een beetje tussen de regels door lezen, en de informatie bij elkaar sprokkelen via alle verhalen en opmerkingen. Over sommige 'types' bijbelse engelen, zoals de cherubs, de serafs, de aartsengelen, de gevallen engel en de 'slaande engel' vind je een aparte bladzijde met informatie. (Zie ook 'Engelen en hun geschiedenis').

 

Een belangrijke bron van informatie over engelen zijn de 'apocriefe boeken'. De teksten zijn niet systematisch op een rij gezet, maar komen wel geregeld terug bij de informatieve pagina's. Wil je meer weten over deze geschriften, dan is dat hier te vinden. 

 

Verzamelde teksten

De Bijbel heeft onze visie op engelen voor een belangrijk deel bepaald, daarom leek het me belangrijk om op deze site alle teksten eens op een rijtje te zetten. Ik schrijf erbij uit welk Bijbelboek en wel hoofdstuk ze komen. Vaak zijn een paar regels voldoende, maar regelmatig staat ook het hele verhaal vermeld, als engelen daar een belangrijke rol in spelen én het verhaal te mooi is om over te slaan.

De opsomming die nu volgt is zo goed als volledig waar een 'engel' of 'engelen' genoemd worden - dat geldt alleen niet voor het allerlaatste Bijbelboek, het boek Openbaringen. Daarin komen engelen 76x voor... dat zijn er te veel om op te noemen. Voor dit Bijbelboek is dus een selectie gemaakt van de belangrijkste teksten. Hieronder en bovenaan kan je meteen doorklikken als je teksten in een bepaald Bijbelboek zoekt, wil je ze allemáál lezen dan kan je helemaal onderaan klikken naar de volgende bladzijde. 

Even wat getallen: Een 'engel' of 'engelen' worden in de Bijbel 309x genoemd. Als je andere benamingen zoals 'cherub' (67x) of 'seraf' (2x) of 'hemelse machten' (7x) of 'machten en krachten' (2x) of de eigennamen 'Michael' of 'Gabriel' (ieder 5x) meetelt, komen we op 397 (van die korte verwijzingen worden er enkele in mijn opsomming genoemd). Dan is er nog de naam 'Heer (of God) van de Hemelse Machten' - die komt 294x voor. Alles bij elkaar tellen we dus 691 Bijbelse verwijzingen naar engelen.  

 

BIJBELTEKSTEN WAARIN ENGELEN GENOEMD WORDEN

in het Nieuwe Testament:

Rond geboorte van Jezus

Rond levensloop van Jezus

Rond lijden en opstanding van Jezus

 

teksten uit het boek Handelingen

teksten uit de brieven NT

selectie teksten Openbaringen 

 

Engelenteksten in het Oude Testament:

Genesis

Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuel

1 en 2 Koningen

1 en 2 Kronieken

Ezra, Nehemia, Esther, Job

Psalmen

Spreuken, Prediker, Hooglied

Jesaja, Jeremia, Klaagliederen

Ezechiël,

Daniël

Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi

  

Kathedraal ReimsKathedraal Reims

  Naar engelenteksten rond geboorte van Jezus->