U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

www.rinirikkert.nl

Padwerklezing 6 – ‘Mens en universum’  - Eva Pierrakos

Hertaling Rini Rikkert

 

Een Goddelijke groet! Ik breng jullie de zegen van God. Lieve vrienden, de laatste tijd wordt er veel gesproken over hoe moeilijk het jullie valt, om je eigen vrije wil aan die van God ondergeschikt te laten zijn. Daar wil ik nu graag nog iets over zeggen. Er is echt niemand die aan deze weg begint en hier niet mee te maken krijgt. Laten we daarom samen onderzoeken hoe het komt dat het zo moeilijk is. Als je even nadenkt, zal je inzien dat het vast en zeker gaat om een gebrek aan vertrouwen. Ja zeker, ook een gebrek aan vertrouwen in God. Ook al denk je van niet, gevoelsmatig moet het wel zo zijn. Als je werkelijk vertrouwen in God hebt, dan zou je er geen enkel probleem mee hebben, zijn wil boven die van jezelf te stellen. Gevoelsmatig reageert iedereen zo ongeveer gelijk: iedereen gelooft dat je zelf het beste weet wat goed en voordelig voor je is. En dat is in werkelijkheid helemaal niet zo! Je mag dan wel van jezelf houden, maar dat is een ongezonde en kortzichtige vorm van liefde. De liefde die God voor je heeft, is zuiver, sterk en gezond. Die liefde moet dus wel een veel bredere kijk bieden en gunstiger zijn, en het beste met je voor hebben.

 

Toegegeven, vaak is dat wat je van God krijgt enigszins onaangenaam. Niet omdat Hij dat zo zou willen, maar omdat het op grond van je eigen vroegere daden en houding volgens de wet van oorzaak en gevolg niet anders kan. Maar het zal minder zwaar zijn als je dat weet te accepteren en je jezelf ook hier ondergeschikt maakt aan de Goddelijke wetmatigheden. Dan word je door het overwinnen en bestrijden van deze moeilijkheden sterker, vrijer en gelukkiger. Je leert de zin ervan met iedere stap steeds beter begrijpen. Pas wanneer deze door jouzelf gecreëerde moeilijkheden overwonnen zijn, kan het geluk dat God je ook op aarde wil geven geoogst worden. Juist het overwinnen van die moeilijkheden die je zelf veroorzaakte, ook al zie je die verbanden niet altijd, maken je voldoende vrij om geluk te ontvangen, te beleven en vast te kunnen houden. Dat kan je alleen maar ervaren, als je niet zo’n enorm drama maakt van die moeilijkheden waar je altijd zo vol van bent. Wie werkelijk helemaal op God vertrouwt, die zal niet in die moeilijkheden blijven steken als hij denkt ‘Heer, uw wil geschiede’. Ik wil jullie vragen, lieve vrienden, vooral als je gaat steigeren bij deze woorden, jezelf te onderzoeken: hoe is het gesteld met jóuw vertrouwen in God? 

 

Al die verkeerde innerlijke houdingen moeten bestreden en rechtgezet worden. Dat lukt alleen maar, als ze van alle kanten belicht en onderzocht worden, dan zal je het volledige antwoord vinden. Ik geef je hiermee een belangrijke sleutel in handen. Misschien vraag je nu: ‘als ik dan ontdek dat er inderdaad nogal wat ontbreekt aan mijn vertrouwen in God, wat dan?’ Maar, lieve mensen, het is al heel wat, als je eenmaal de ongezonde plek weet te vinden. Ieder dieper besef van hoe het er in je binnenste werkelijk aan toe gaat, leidt tot verdere kennis en inzicht in waar de boel in de knoop zit. Totdat de hele knoedel is ontward. Je moet onderzoeken waarom het is zoals het is. De gewone manier van redeneren is niet voldoende. Het gaat om innerlijk onderzoek, om jezelf helemaal te leren kennen.

Zo zeggen mensen bijvoorbeeld steeds maar weer: ‘ja, maar als er een rechtvaardige God bestaat, hoe is dan al dat ongeluk op aarde mogelijk?’ In deze manier van denken alleen al is het gebrek van Godsvertrouwen zichtbaar.

Je twijfelt dus eerder aan de gerechtigheid en liefde van God dan aan jezelf, aan de feilbaarheid van mensen! Dat is al een belangrijke overweging bij dit thema. Als dit gevoel echt diep zit, dan spelen er ook nog persoonlijke innerlijke problemen doorheen, die je nog niet erkent. Dat roept weerstand op. Daarom is het aan de ene kant belangrijk dat je die wetmatigheden leert doorzien. Als die kennis en daarbij de wil om objectief te zijn enigszins voorhanden is, dan zal het begrip voor deze wetmatigheden langzaam groeien. Dat helpt om aan de volgende vereiste te kunnen voldoen: je eigen gevoelsmatige reacties onderzoeken. Dat zal vrede en harmonie brengen, en zo word je je leven meester. Dit is er een onderdeel van: het vertrouwen in God. Wie echt vertrouwen heeft, die legt alles graag in de handen van God en laat zich leiden. Die zal zichzelf onder Gods hoede stellen en alleen nog maar willen doen of laten wat God wil.

 

Pas als het zó ver gekomen is, kan de verbinding tussen persoon en de geestelijke wereld van God werkelijk gelegd worden, en door de mens als realiteit beleefd. Al ga je die weg van zelfonderzoek maar met geen ander doel dan jezelf te bevrijden en daardoor gelukkig te worden... Omdat je geluk nu eenmaal niet alleen voor jezelf kan verlangen en verkrijgen, zal de uiteindelijke bestemming toch zijn dat je beter kan dienen, helpen en liefhebben. Dat zal geen offer meer zijn, als je eenmaal zo ver bent, verlicht en sterk. Alleen de gelukkige en vrije mens kan echt dienen en liefhebben. Dan is de cirkel weer rond.

 

Hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld niet, dat iemand heel persoonlijke weerstanden heeft, tegen het idee dat God een wezen, een gestalte, een persoonlijkheid is, vader van allen. Zulke sterke weerstanden hebben altijd een persoonlijke achtergrond. Ook hier een aanwijzing: als dat bij jou het geval is, onderzoek dan eens hoe je verhouding tot je lijfelijke vader was – of is. Maar al te vaak wijs je het idee van God als vader af, omdat je je aardse vader afwijst of je tegen hem afzet. Of dat terecht is of niet, doet hier niet ter zake. De vraag is, hoe je ervaringen met je aardse vader werkelijk zijn, in hoeverre je dat duidelijk hebt. Deze ervaringen kunnen je ideeën en gevoelens kleuren. Een opstaan tegen de hogere macht die een vader voor een kind representeert, wordt dan al gauw een opstaan tegen elke vorm van autoriteit. Dit soort gevoelens stammen vaak nog uit de kindertijd, en onbewust van die achtergrond worden ze dan later overgedragen op de hemelse vader. Die gevoelens tegen de hemelse vader herken je dan niet echt, misschien een beetje, maar zonder de diepere achtergronden. Dat is niet genoeg. Ik kan je wel vertellen, dat bij een sterke afwijzing van God als vader, het altijd iets te maken heeft met je lijfelijke vader. 

 

Denk er eens over na. Als je de waarheid hier ontdekt, dan is het al mooi om tegen jezelf te kunnen zeggen: ‘ik heb mijn mening tot nu toe absoluut niet op een objectieve overtuiging gebaseerd. Mijn algemene inzichten zijn emotioneel gekleurd! Dat wil ik echt niet.’ Zo werkt het natuurlijk niet altijd. Er zijn ook mensen die precies tegenovergesteld reageren. Die zoeken misschien in hun heimwee naar een goede aardse verhouding met hun vader naar God als vader, bij wijze van compensatie. Ook hier zeg ik: God mag dan qua persoonlijkheid jullie vader zijn, als je je op zo’n ziekelijke manier met God wil verbinden, als onbewuste compensatie voor je aardse vader, dan moet die verhouding wel vertroebeld zijn, omdat je niet van God houdt en hem zoekt om hemzelf. Denk er dus eens over na, voel wat je voelt, ontdek hoezeer gevoelens voor je aardse vader de gevoelens voor je hemelse vader beïnvloeden, kleuren en verwarren, op verschillende manieren. Afwijzend, omdat het om een autoriteit gaat, of vol heimwee, ter compensatie.   

 

Onderzoek het. Alles in je ziel moet helder en zuiver en waar en gezond zijn. Het speelt zelfs geen enkele rol, als dat ongezonde gevoel toevallig aan iets gekoppeld zit wat waar is. Dit soort niet erkende gevoelens zijn vaak verantwoordelijk voor de meningen die je over schijnbaar algemene onderwerpen hebt. Niet alleen op religieus gebied, maar ook in het leven van alledag. De beste graadmeter is, om zelfonderzoek te doen: hoe voel je je, als er een bepaald thema opkomt? Bespeur je geen enkele disharmonie, ben je innerlijk helemaal rustig, dan is dat een teken dat hier niets verborgen of verscholen zit. Dan heb je eenvoudig een juiste of een verkeerde overtuiging, al naar gelang, maar er spelen geen persoonlijke gevoelens en innerlijke problemen of conflicten doorheen. Maar. Als je bij een bepaald thema een zwaarte voelt, een weerstand, als er iets verkrampt – dan kan je er zeker van zijn dat er op dit gebied in je ziel iets niet gezond is. Dat kan je alleen maar zelf onderzoeken. Als je met wat je ontdekt niet verder komt, dan wil ik je daar graag bij helpen, ook in een privé-sessie.

 

Ik zeg jullie, lieve mensen: als je op die manier op zoek gaat, vastbesloten dat je nu echt wilt weten hoe het van binnen met je gesteld is, dan kan je jezelf tot op zekere hoogte helen en bevrijden en op die manier gelukkiger worden. Houd jezelf dan wel voor dat je niet terug zal deinzen voor de waarheid, hoe onaangenaam die op het eerste gezicht ook lijkt. Daar maak je ook anderen gelukkiger mee. Als je God serieus vraagt je daarbij te helpen, zal Hij dat ook doen. Neem jezelf iedere dag opnieuw voor, open te staan voor die innerlijke waarheid. Dat kan je dan op verschillende manieren getoond worden. Maar je moet het wel willen. Steeds opnieuw, niet zo maar eens een keertje. En er is moed voor nodig. Pas als je de weerstand overwonnen hebt tegen steeds maar weer die wil te moeten opbrengen (dat heb ik al vaak gezegd en zal ik nog wel vaak móeten zeggen) zal je daar later heel blij om zijn. Je eerste reactie is altijd: ‘ik wil het niet weten, weg ermee, ogen dicht’.. en daar verzin je dan weer een mooie verklaring bij. Maar als je denkt; ‘ik moet, alleen zo kan ik gezond worden, heel worden, alleen zo kan ik echt liefhebben en leren zien. Dit is Gods wil. Als het de wil van God is, dan is het ook goed voor me, dan zal ik niet zo flauw doen vanwege de één of andere onaangename waarheid’.. Op die manier zal je zegevieren over het blinde, lagere zelf in jou, en daarmee ook over de duisternis.

 

Zo zeg ik ook steeds, dat ieder mens (en niet alleen een medium) een persoonlijke verbinding kan en moet hebben met de Goddelijke wereld. Dat kan echt iedereen, lieve vrienden, als tenminste aan de voorwaarden is voldaan. En als er geesten van God met jullie spreken, dan zijn ze er echt niet op uit om een soort afhankelijke marionetten van jullie te maken. Ongetrainde geesten – om van de duistere maar te zwijgen – zullen het leuk vinden om jullie precies te vertellen wat je moet doen of laten, om welk aards probleem het ook gaat. Het geeft ze macht, het streelt hun ijdelheid. Maar een geest van God is daar niet op uit. Die wil die macht en ijdelheid niet, en heeft het ook niet nodig. Die wil wat God wil, en God wil vrije onafhankelijke mensen van ons maken. Ware vrijheid is alleen te vinden in God en door God. Het is de bedoeling dat jullie zelf, ieder persoonlijk, gaan weten wat elke keer de wil van God is en wat niet. We willen jullie laten zien hoe je deze persoonlijke verbinding kan leggen. 

 

Daar zijn vaste duidelijke basisregels voor, maar iedereen heeft ook zo zijn eigen blokkades. Wie deze verbinding zelf wil leggen, die zal ik helpen. En als het goed is, zal ik ook bepaalde principes uitleggen, hoe deze persoonlijke verbinding gelegd kan worden, wat er moet gebeuren. Maar jullie moeten er zelf voor kiezen, ook hier gaan we niet tegen je vrije wil in, God zal dat ook nooit doen. Vertel me dus maar aan het einde van deze zitting, of je dit wilt. Ik zal het er waarschijnlijk niet iedere keer over hebben, en ook niet alleen daarover, het luistert allemaal heel nauw. Het zal ook met algemene voordrachten verbonden worden, omdat die ook altijd wel dingen bevatten, die belangrijk zijn voor deze persoonlijke verbinding. En natuurlijk zal ik verder ook jullie vragen beantwoorden, ook als ze niets met dit thema te maken hebben. Een soort cursus dus, als je dat zou willen.

 

Ik vraag het aan het einde van deze zitting, geef eerlijk antwoord, en zegt het ook rustig als je het niet ziet zitten. Niet alles wat ik daarover te vertellen heb zal helemaal nieuw voor jullie zijn, veel is al in mijn voordrachten voorbij gekomen. Deze ‘cursus’  zal de voorwaarden stap voor stap, afhankelijk van jullie vorderingen, samenvatten. Het is een grote schat die je zo kan verwerven, de grootste, lieve mensen! Maar gemakkelijk is het niet. Niets wat werkelijk waardevol is en gelukkig maakt krijg je gratis en voor niks. En je moet zelf beslissen, de beslissing kan niet voor jou genomen worden. En daar komt nog iets bij: als je datgene wat je hier leert niet toepast, verspeel je ook het recht iets af te wijzen van deze geestelijke waarheden, ook voor jezelf. Want alles, wat jullie hier of op een andere plaats gezegd wordt door een geest van God kan iedereen zelf ervaren en beleven, zo sterk beleven dat het geen vraag meer is, je geen uiterlijke aardse bewijzen meer nodig hebt. Maar als je niet aan de voorwaarden voldoet om alles wat je hier hoort en leert ook zelf te beleven en zo bevestigd te zien, dan verlies je ook het recht om het in twijfel te trekken.