U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het spiritualisme over 'leven na de dood

Vanaf zo ongeveer het midden van de negentiende eeuw ontstond een beweging die zo concreet mogelijk op zoek ging naar bewijzen voor een leven na de dood en de mogelijkheid van contact met gene zijde. Ze werden 'spiritisten' of 'spiritualisten' genoemd. Meestal kwamen ze bij elkaar in kleine groepen, en was er een medium bij betrokken, en een 'controle'. Was er aanvankelijk vooral sprake van verschijnselen als dansende tafels, geklop en beweging, later kwam er ook steeds meer contact met geesten die via het medium boodschappen doorgaven. Uit die boodschappen en verhalen kwam een tamelijk consistent beeld naar voren van de belevenissen van de gestorvenen en de plek waar ze terecht gekomen waren. De beweging groeide, vooral in Amerika en Europa maar ook in andere werelddelen, maar had ook heftige kritiek te verduren, zodat zij aan het begin van de 20e eeuw steeds verder naar de marge werd gedrongen. Toch zijn ze bijvoorbeeld in Engeland nog steeds een officieel kerkgenootschap. Schrijvers uit deze kringen worden nog steeds gelezen en de moeite waard voor iedereen die geinteresseerd is in het hiernamaals. We noemen er een paar.

 

Robert James Lees (1849/1931) was een Engelse journaist en trad ook op als medium. Schreef drie boeken:

Through the Mists (1898)/Door de nevelen (2013),

 The Life Elysian (1905), en 

The Gate of Heaven (1910)

 

 1876 / 1944 JOHANNES GREBER, Duitsland/VS (spiritualisme, studeerde theologie, RK priester, vertaler Nieuwe Testament) – Omgang met Gods geestenwereld (autobiografie, korte samenvatting hemelen, uitg. Synthese 1987, 4e herziene druk 2007)

 

1896 / 1986 ANTHONY BORGIA, Engeland  (spiritualisme-medium; studeerde muziek, paranormale wetenschap) – Het leven in de ongeziene wereld

 

1906 / 1975 W.A.H. MULDER-SCHALEKAMP, Nederland (spiritualisme-medium) – EMED Zijn leven aan Gene Zijde (uitg.Strengholt's boeken, 1971, 4e druk 1985

 

LOES VAN LOON, Nederland (medium) - Door licht verbonden (2009, uitg. Petiet, Barchem)