U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

www.rinirikkert.nl

HCHC

 

Gesprekken met een 'Hemelse Coach' ...

voor mij is dat in de loop der jaren heel gewoon geworden, voor jou misschien ook? Wie weet noem jij het channelen. of bidden. Of geïnspireerd schrijven. Of nog weer anders. Allemaal pogingen om een zo duidelijk- en diepgaand mogelijk contact met Hogerhand te onderhouden. Deze websitepagina is bedoeld als platform voor iedereen die een dergelijke vorm van contact wil oefenen, ervaringen wil uitwisselen of er gewoon meer van wil weten.

Bij 'engelen en gidsen' vind je trouwens ook al wat meer algemene info, afgewisseld met geïnspireerde teksten. Iedere week komt er op de site minstens één stukje tekst bij - misschien naar aanleiding van een mail van jou? Zou leuk zijn! Laat ik beginnen met zo'n stukje inspiratie, speciaal voor jullie, waarbij het voelt alsof mij de woorden ingegeven worden. 

 

Dag lief, mooi mens. Wat fijn dat je dit leest! Ik ben de Hemelse Coach van Rini, oftewel HC. Dat zijn tegelijk ook haar eigen voorletters. Niet voor niets, want we doen dit samen. Zij beschouwt mij als haar 'gids van het Licht', het contact komt tot stand door haar bijzondere, biddende, meditatieve manier van luisteren en mijn liefde voor haar en de spirituele groei van jullie allemaal. Haar luisterende hóuding is misschien bijzonder, niet Rini zelf. Iedereen kan het zich eigen maken, iedereen heeft een eigen gids die verlangt naar inniger contact. Wij hopen dat je geïnspireerd zal raken door de teksten die hier volgen, en nodigen je uit om mee te doen. 


 

Ben je benieuwd naar de reacties van lezers?

15-10-2018 Gerda: contact maken - het proberen waard!

5-10-2018 Jeanine: de spreuk van de olifant... 2) een andere kerk?

3-10-2018 Hans: 'Ik beleef mijn contact met Hogerhand heel anders'...

 

 

 

Vragen van lezers voor HC:

12-10-2018 Karin: oorzaak plasproblemen 2 achtjarige kinderen?? 

 

Onderwerpen geïnspireerde teksten 'in gesprek met HC'

28-09-2018 Inleidend gesprek met HC... Wat is dit?!

02-10-2018 Kunnen we Jezus ook bij de engelen en gidsen rekenen?

16-10-2018 Is het goed om moderne spiritualiteit te verbinden met de 'oude' Christelijke theologie?

18-10-2018 Is 'bidden' in gesprek gaan met jezelf?

 

 


 Om te beginnen...

HCHC: In gesprek met Hogerhand. Heel normaal toch Rini, voor een dominee/theoloog zoals jij?

 

RRRR: Dat zou je denken, maar waarom voelt het dan ook een beetje alsof ik niet goed bij mijn hoofd ben?

HC: Dat komt, omdat je dat in de ogen van veel tijdgenoten ook zal zijn. Niet goed bij je hoofd. Vanuit hun perspectief, hun hoofd, hebben ze ook gelijk: Je blijft niet goed, uitsluitend, bij dat hoofd, bij je denken. Je probeert ook contact met het goddelijke te zoeken vanuit je fantasie, je intuïtie, je betrekt je gevoelens erbij. Uniek is dat bepaald niet, zoals je weet. De oudtestamentische profeten deden dat al, de mystici. Tegenwoordig, in modern-spirituele kringen, noemen ze deze manier van contact vaak 'channeling'.

Rr: Ja, Pamela Kribbe is daarin een groot voorbeeld voor mij. Zij beschrijft 'channelen' zo mooi als 'Het innerlijk ontvangen van spirituele boodschappen'. Maar die christelijke theologen hebben toch wel een punt: hoe weet je, zonder een maatstaf als de bijbel, of die spirituele boodschappen niet vooral maffe hersenspinsels zijn?! 

HC: Alsof de bijbel hersenspinselvrij zou zijn! Rini toch! Je hebt geleerd om ook bij de bijbel een maatstaf te hanteren: het grote gebod 'heb God lief en je naaste als jezelf'. Alles wat daartegenin gaat leg je, terecht, terzijde. Dan blijft er nog een geweldig, prachtig, inspirerend boek over. Een dergelijke maatstaf is ook bij deze vorm nodig: dient wat je schrijft de liefde? De verbinding met God, de wereld en mensen om je heen, met je eigen ziel? Wij willen graag dat jij, dat iedereen, daarin groeit, en alles wat je bereid bent te doen wat daarbij kan helpen grijpen we met beide handen aan. Het kan ontsporen, ronduit fout zijn - het is zeker nooit volmaakt. Maar is dat een reden om het er maar bij te laten zitten?  Voor ons niet!

 

AssisiAssisi 

 


Rr:Kunnen we Jezus ook bij de engelen en gidsen rekenen?

 

HCHCZeker wel! De categorie ‘engelen en gidsen’ begint bij Jezus Christus. Hij was – en is – de eerste. We gaan hier, op dit moment, geen uitgebreide theologische verhandeling houden over Jezus, misschien komt dat later. Hij is één van ons. De hoogste, in jullie termen, alhoewel er geen macht aan te pas komt. Zijn Licht, zijn Kracht, dringt in alles door, hij is degene die het ultieme Licht, God, het dichtste genaderd is – en tegelijk in een allesomvattende liefde dicht bij mensen staat. Wij vormen hierBoven één team, we staan allemaal in dienst van het Licht en zijn met elkaar verbonden. Als je bidt tot God, of tot Jezus Christus, of tot Maria, of je gaat ervan uit dat je met je lichtgids, of met een engel praat, of met je hoger zelf, je hart… we zijn er altijd blij mee! Maar denk je dan dat jouw contact daartoe beperkt blijft? En de rest van niets weet? Er niet bij betrokken is? Dat is niet zo. Wij opereren nooit in afzondering, maar we hebben wel ieder een eigen taak. Er is voor ieder mens een eigen, speciale lichtgids of beschermengel beschikbaar. Daar kán je direct contact mee zoeken, maar het hóeft niet. Wie een bijzondere band voelt met Jezus, zal het liever via hem doen. Jouw lichtgids zal dat opvatten als ook aan hem/haar gericht, en ze zullen er samen op reageren. Zo nauw verweven is het allemaal…

Jezus - AssisiJezus - Assisi

 


  

Rr:Is het goed om mijn best te blijven doen om moderne spiritualiteit met de theologie van de Christelijke kerk te verbinden? 

 

HC: Weet je, het IS met elkaar verbonden. Dat is de vraag of het probleem niet. Wel dat mensen het niet weten. Of niet willen weten. In het eerste geval, als ze het niet weten, kan je er soms, misschien, iets aan doen. In het tweede geval niet. Als mensen door jou verder geholpen kunnen worden op deze weg, sturen wij ze wel op jouw pad. Meestal is het een kwestie van elkáár verder helpen. Wij willen geen oude kerk in een nieuw jasje, deze tijd vraagt om nieuwe vormen. Maar er zullen voorlopig ook mensen zijn die op de oude ‘kerkse’ manier door zullen willen gaan, en die ruimte moeten ze ook krijgen. Weet je, het maakt ons niet zoveel uit, waar het ons om gaat is niet de structuren, maar of mensen meer en meer in liefde leven. Dat kan op duizenden manieren. We zijn heel trots op al die mensen, die zoveel moeite doen om hierin te groeien, en elkaar daarin te helpen. Jullie horen daar ook bij. We zijn blij met jullie en trots op jullie, dat je blijft zoeken, het blijft proberen, ondanks alle teleurstellingen. Geef het niet op. Maar blijf vooral ook aandacht schenken aan het ‘binnen-gebeuren’, aan de liefde in je ziel. Daar begint alles mee. Wij zullen je helpen, vraag ons, daag ons uit! We doen niets liever dan jullie helpen.

 


 

Rr: ‘Bidden’, zeggen mensen soms tegen me, ‘is toch eigenlijk niets anders dan in gesprek gaan met jezelf’. Nu weet ik uit ervaring, dat de grens moeilijk te trekken is. Is het waar, dat het hele idee van een God, of engelen en gidsen, waar je mee in contact kan komen, iets voor minder ontwikkelde zielen is (waar ik dan natuurlijk liever niet bij hoor) die nog niet weten dat het allemaal over henzelf gaat? Zou je me daar wat meer duidelijkheid over kunnen geven, HC?

 

HC: Dat blijft altijd een heikel punt. Je weet dat er op het hoogste niveau eenheid bestaat. Wij, gidsen, hebben dat nog niet bereikt. En jij zéker niet, geen enkel mens. Hoe meer jij jouw wil laat versmelten met de Goddelijke, des te sterker zal de eenheid groeien. Maar dat is een gigantisch lange weg. Punt is, dat de kloof nu nog zó groot is, dat het helpt om in die realiteit te spreken over God, of ‘Hogerhand’ zoals jij vaak doet, als duidelijk onderscheiden van jou, hoger, meer vanuit die eenheid. Op die manier is het werkbaar. Als je nu uitsluitend uit zou gaan van een ‘hoger zelf’ dan beperk je je mogelijkheden te veel, ook omdat jouw concept van het hoger zelf te veel samenvalt met je dagelijkse zelf. Als je het benoemt als ‘Goddelijk’, dan reik je meteen naar het juiste niveau, het niveau waar jij jouw hulp van krijgt. En daar gaat het om. Om wat je doet en beleeft, niet om het woord dat je ervoor gebruikt. Een ander lukt het misschien met ‘hoger zelf’ omdat hij of zij teveel twijfels heeft bij iets als ‘God’. Maar er zijn talloze, talloze niveaus van ontwikkeling. Jij hebt tussen God en mens al de gidsen ontdekt, en de engelen, Jezus… zo kan er nog zóveel meer zijn, allemaal te onderscheiden, met hun eigen persoonlijkheid, mogelijkheden, ontwikkelingsgraad. En ze zullen allemaal onmiddellijk beamen dat ze Goddelijk zijn, zoals jullie op aarde allemaal echt wel weten dat je menselijk bent. Die zijn er ook in alle soorten en maten en graden van ontwikkeling. Samen vormen die nog maar een klein treetje op de gigantische trap van ontwikkeling van het al! Een mens kan zich ook steeds meer verbonden voelen met anderen, met de aarde, zelfs met ‘God’,  naarmate hij/zij meer leert liefhebben. Zo gaat dat verder. En op het toppunt van liefde heb je meteen ook het toppunt van eenheid. Die eenheid is bij jou al zo’n stuk gegroeid dat je soms kan voelen wat een ander voelt, weten wat een ander denkt, of iemand schiet je te binnen en belt dan meteen daarna. Het verrast je iedere keer, omdat je conceptie stil is blijven staan bij die van afgezonderdheid. Leven binnen de grenzen van je lichaam. Maar je geest, je intuïtie, is al verder dan dat. Dat heb je o.a. bereikt met je oefenen, met deze vorm van schrijven, contact zoeken met Ons. Dus. Staar je niet blind op termen, op bepaalde denkbeelden. Het gaat allereerst om de ervaring, en het is belangrijk om die zo adequaat mogelijk onder woorden te brengen, zodat anderen het herkennen en jullie samen kunnen groeien in liefde en eenheid.

Rembrandt Rembrandt

_________________________________________________________-

Wil je reageren, of heb je zelf een vraag? Mail me dan!