U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Overzicht ENGELEN WEBSITE :

 

 

OVER DE SCHRIJFSTER..OVER DE SCHRIJFSTER..

 

ACTIVITEITENACTIVITEITEN

 

BOEKBOEK

 

MediteerhulpMediteerhulp

 

CONTACTCONTACT

 

  

 

Over de ENGELEN..

Inl. geschiedenis

De eerste sporen

Bijbel en engelen

Bijbelteksten verzameld

Christelijke traditie 

Engelen NU

Citaten

 

www.rinirikkert.nl

Engelen - geschiedenis?

Een 'engelen-geschiedenis'?? Waar hebben we het dan over? Elke wetenschapper zou zeggen: over menselijke denkbeelden, gebaseerd op een niet-bestaand, of tenminste onbewijsbaar fenomeen. Maar wat, als je (zoals ik) er ook nog van overtuigd bent dat engelen wel degelijk echt bestaan? Dan is dat op zijn minst lastig te combineren, maar het maakt zo'n geschiedenis ook extra interessant. 

Malcolm Godwin worstelt in zijn standaardwerk ‘Engelen, een bedreigde soort’ met hetzelfde probleem. Hier dikt hij de historisch-wetenschappelijke benadering even extra aan:

De evolutie van het idee van een bijzonder, angeliek soort wezens, kan vanuit talloze gezichtspunten worden benaderd. In historisch opzicht zijn zij duidelijk het bastaardras dat voortkwam uit een eigenaardig Hebreeuws programma van kruisbestuiving met de oorspronkelijke Egyptische, Sumerische, Babylonische en Perzische bovennatuurlijke wezens als ingrediënten. Deze genetische interactie van ideeën bracht de uiterlijke gedaante van Gods gevleugelde boodschapper voort zoals wij hem vandaag de dag kennen. Tegen de eerste eeuw na Christus is dit in essentie joodse concept op grote schaal overgenomen door het ‘nieuwe geloof’, en zes eeuwen later ook door de moslims’.

 

Maar hij schrijft ook: ‘(ons beeld van engelen) is een voorstelling die gedurende duizenden jaren van eruditie met veel moeite is ontwikkeld, en een neerslag van legenden en angelieke kennis die werkelijk in duizenden geschriften, rollen, boeken en documenten is terug te vinden; genoeg om een grote bibliotheek van in te richten. Daarentegen zullen de stukjes bewijsmateriaal die duiden op het bestaan van zulke wezens ternauwernood een aktetas kunnen vullen. En bij nadere beschouwing lijken zelfs de kostbare, weinige aanwijzingen op visioenen en waanvoorstellingen. Toch gelooft de visionair door dik en dun dat hij de ervaringen van de Bijbelse profeten heeft gedeeld.’

 

Het belang

Een neerslag van legenden en angelieke kennis’  noemt Goldwin het. Op die manier kunnen we naar de engelen-geschiedenis kijken; het is in ieder geval de manier waarop ook ík er naar kijk. Uiteindelijk is het aan de lezer, aan jou, om te bepalen of het gaat om legenden, of om kennis. Of een mengeling… Helemaal zeker zal je het nooit weten. De engelen zouden misschien de eersten zijn om te zeggen dat het er ook niet zo precies toe doet. Trouwens, ook de ‘legenden’, de verhalen zijn van belang!

Zoals C.G. Jung al zei ‘waarheid is, wat werkt’. Waar je wijzer en gelukkiger van wordt. Lezen over engelen kan leuk zijn als nutteloze vrijetijdsbesteding, dan is de vraag naar waarheid al helemaal niet relevant, maar als het je erom gaat het contact te verdiepen, gebruik dan bij het lezen naast je gezonde verstand ook je hart en je intuïtie. En laat je vooral niets opdringen waardoor je het engelencontact juist kwijt dreigt te raken. Het is net als met mensen: als je veel van ze houdt wil je er graag alles over weten om nóg meer van ze te kunnen gaan houden. Maar jíj bepaalt welke informatie daarbij van belang is.

 

Engelen & hun geschiedenis; inhoudsopgave:

Op deze website vind je een gestaag uitbreidende hoeveelheid informatie over engelen. De illustraties komen uit mijn rijke jarenlange verzameling vakantiefoto's in kerken en musea, een bibliotheek vol engelenboeken en soms ook van internet. Helaas heb ik niet goed bijgehouden waar de foto's gemaakt zijn en evt. de namen van de makers. Excuus daarvoor... Waar ik nog wel wat gegevens heb schrijf ik ze erbij.

Vezelay, FrankrijkVezelay, Frankrijk

De volgende onderwerpen komen momenteel aan bod:

 

1 Engelen en hun geschiedenis 

De eerste sporen van hemelse wezens in de wereldgeschiedenis

Voor-historische tijd, engelen & grootmoeders

 

2 Engelen in de bijbel

   2a iets over de bijbel zelf 

   2b engelen in de bijbel, wat weten we? 

   2c eigenschappen van Bijbelse engelen

   2d wáár bevinden ze zich?

   2e hoe zien ze eruit?

   2f  te onderscheiden 'soorten':

        Cherubs

        Serafs

        de slaande engel of ´de vernietiger´ 

 

3   Bijbelse teksten over engelen

     3a   Inleiding, algemeen

     3b   Inleiding tekstenverzameling Nieuwe Testament

     3c   Rond geboorte van Jezus

     3d   Rond levensloop van Jezus

     3e   Rond lijden en opstanding van Jezus

     3f    Teksten uit het boek Handelingen

     3g   Teksten uit de brieven NT

     3h    Selectie teksten Openbaringen

 

      Teksten in het Oude Testament:

      3i   Genesis

      3j   Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium

      3k  Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuel

      3l   1 en 2 Koningen

      3m  1 en 2 Kronieken

      3n   Ezra, Nehemia, Esther, Job

      3o   Psalmen

      3p   Spreuken, Prediker, Hooglied

      3q   Jesaja, Jeremia, Klaagliederen

      3r   Ezechiël

      3s   Daniël

      3t   Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja,                      Haggaï, Zacharia, Maleachi

 

4   Engelen in de kerkgeschiedenis

     4a   Inleiding

     4b   Engelen in/na de reformatie

 

5   Engelen NU

     5a   Inleiding

     5b   Waar het contact mee begint…

     5c   Wat zeggen beschermengelen over zichzelf?

     5d   Wat mag je verwachten?

     5e   Hoe kan je je voorbereiden op contact?

     5f    Met wie maak je contact?

     5g   Hoe maak je contact?

     5h   Hoe versterk je contact?

     5i    Wat kan contact hinderen/tegenhouden?

 

   Citaten over engelen uit alle tijden